Foto van de livestream van Eefje de Visser in Patronaat, december 2020.

Voorwaarden

Wat fijn dat je Patronaat een warm hart toedraagt. Wij doen er alles aan om onze bezoekers een veilige, comfortabele en prettige omgeving te bieden die barst van muziek en andere kunstvormen, en kunnen niet wachten je te ontmoeten. Voor onze bezoekers zijn er algemene voorwaarden opgesteld die landelijk door poppodia worden uitgedragen en nageleefd. Patronaat is aangesloten bij de VNPF en hanteert de hierdoor opgestelde algemene bezoekersvoorwaarden.

Onze voorwaarden

Als ticketkoper stem je in met de voorwaarden van Ticketmaster Nederland. Deze Algemene Voorwaarden zijn hier te vinden.

Overige verslagen, plannen en documentatie
Hier vind je ons Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 en de MVO Verklaring van Green Key, het duurzaamheidsmodel dat Patronaat hanteert. Ook lees je hieronder onze jaarverslagen vanaf 2020 terug.

Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 Green Key MVO

 

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022