Rapport over inkomenskloof in popsector overhandigd aan staatssecretaris

21 Januari 23
Tijdens EurosonicNoorderslag 2023 overhandigde Patronaat directeur Jolanda Beyer namens programma fairPACCT het rapport over de inkomenskloof in de popsector aan staatssecretaris Uslu
Moment van overhandiging van rapport over inkomenskloof in popsector aan de staatssecretaris

Op moment van schrijven is muziekfestival en cultureel netwerkevenement EurosonicNoorderslag 2023 in Groningen in volle gang. Tijdens dit meerdaagse festival zijn er naast showcases van opkomende (inter)nationale artiesten ook talloze panels bij te wonen die onderwerpen zoals diversiteit, duurzaamheid en beleid in de popsector aanstippen. Jolanda Beyer, directeur van Patronaat, maakte dit jaar onderdeel uit van het programma fairPACCT, dat overleggen organiseert voor beroepsgroepen in de culturele sector om tot heldere afspraken over gepaste en eerlijke beloning te komen.

Fair pay
De eerste van deze overleggen, de zogenaamde ketentafels, startte vorig jaar voor popmusici tijdens ESNS 2022. De ketentafel popmusici presenteert, na een jaar onderling overleg een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay). De analyse en de rapportage is gedaan door adviesbureau Berenschot. Staatssecretaris Gunay Uslu nam het rapport in ontvangst tijdens een sessie op ESNS 2023 in de kleine zaal Oosterpoort te Groningen.

Uit het rapport blijkt dat er jaarlijks € 7,8 miljoen méér nodig is om artiesten eerlijk te betalen voor hun werk. Op dit moment is de wettelijk afgesproken vergoeding voor artiesten zelfs zó laag dat het nog geen derde van het sociaal minimum beslaat. Omdat deze 7,8 miljoen euro niet binnen de popsector zelf op te brengen is, is er vanuit de overheid een extra inkomstenondersteuning nodig om artiesten fair pay te bieden.

Toelichting
Nederlandse popmuzikanten die actief zijn in Nederland kennen een werkweek van gemiddeld bijna 50 uur. Zij geven gemiddeld 80 liveoptredens per jaar. De gemiddelde inzet voor één liveoptreden is 15,4 uur, voor zowel individuele als gezamenlijke voorbereiding en het optreden zelf. Inkomsten voor popmuzikanten uit liveoptredens wisselen sterk en zijn op dit moment vooral afhankelijk van marktwerking. Kort gezegd, een beginnende artiest houdt met de huidige minimumvergoeding gemiddeld slechts € 100,- over nadat alle onkosten (van reis- tot managementskosten) zijn verrekend.

Op naar beter
Dit moet simpelweg verhoogd worden, zodat ook beginnende artiesten de (financiële) vrijheid ervaren om zich op hun werk te kunnen storten en niet langer hun kunsten ‘erbij’ moeten doen omdat een tweede baan teveel tijd vraagt.

Wij als Patronaat zijn ontzettend trots op de bijdrage van onze directeur aan deze werkgroep, en hopen dan ook zeker dat het rapport door de staatssecretaris ter harte wordt genomen en we snel naar een rechtvaardig fair pay-systeem kunnen voor alle artiesten.