Patronaat Businessclub

De Patronaat Business Club

Patronaat, en de kunsten die zij een podium biedt, hebben een sterke behoefte aan versteviging van hun positie door de inzet van krachtige partijen uit haar maatschappelijke omgeving.

Enerzijds vanwege steun met kennis en kunde die zij zelf ontberen, anderzijds om zo financieel minder afhankelijk te worden van subsidies en hypes. De Patronaat Business Club is daarom gebaseerd op het idee van de Mecenas. De Beschermheer of –vrouw, of – het kan haast geen toeval zijn- de Patroon van de kunst.

Deze mannen en vrouwen vormen met de medewerkers en de vrijwilligers de kern van Poppodium Patronaat, een lokaal podium dat landelijk vooraan staat qua programmering, ondernemerschap en ook zeker met de UNIEKE Patronaat Business Club.